Lärloop 1

Här följer lite tankar kring de frågor som ställdes

1. När du använde modellen i planeringen av ert/ditt arbete, vad upptäckte du som du inte tänkt på tidigare?
När jag startade planeringen av arbetsområdet, som kom att heta Flyga på musikens vingar och var riktat mot åk 7 och 8, tittade jag inte på modellen utan gjorde som jag har gjort tidigare. Jag delgav syfte, mål och vilka förmågor som skulle bedömas. Målet med arbetsområdet var att eleverna skulle göra en musikvideo där de själva spelar och sjunger. Den här gången bestämde jag instrument och gav dem låtar att välja på. Det berodde helt enkelt på att jag hade varit borta från undervisningen en termin och behövde ett underlag för bedömning. Syftet för bedömningen, att visa förmåga i sång, ackord- och ensemble spel, blev därför väldigt tydligt, både för mig och för eleverna. Förutom att jag gick igenom planeringen med gruppen publicerade jag den både på OlAnders musik, Unikum och på väggen i musiksalen.
Under arbetet diskuterade vi hur vi skulle gå till väga och vi gjorde en del gemensamma ändringar. Bland annat var det några elever som visade sig ha goda förmågor och själva hade förslag på låtar de trodde sig kunna klara av, medan andra hade störst fokus på att lära sig hantera instrument. Själva inspelningen av musikvideon får anstå till i höst, eftersom tiden inte räckte till, men några elever hann med att spela in låten. Vi kommer då fortsätta diskutera nya infallsvinklar och hur vi ska fortsätta, om de t.ex. vill börja från början och själva bestämma låt att göra musikvideo av.
Resurserna är i första hand de instrument eleverna behöver och i det här fallet gitarr. Eftersom det finns ett par elever med handikapp som gör att de inte kan eller bara till viss del kan hantera en gitarr, anpassade jag deras spel till deras förutsättningar, t.ex. spelade en av dem piano istället. I höst kommer de att använda program som t.ex. Garageband på iPad istället.
Nu efteråt när jag tittar på modellen funderar över om det är något som jag upptäckt som jag inte tänkt på tidigare, så kan jag inte se det. Jag tror däremot att jag har ansträngt mig lite extra i mina skrivningar. Ett skäl till som jag tänker är att jag har gjort denna första resa ensam. Att ha någon annan och diskutera och reflektera med gör att man ser andra saker.

2. Hur påverkade modellen ditt sätt att arbeta med eleverna, och hur tolkar du att elevernas och din egen motivation, engagemang och nyfikenhet påverkades?
Jag vet inte om det var modellen som påverkade men min tolkning är att eleverna varit positiva till arbetet och kommit med utvecklingsförslag. Även om jag även tidigare har använt mig av likande upplägg i planeringen, så har jag varit tydligare i mina instruktioner. Vi har även under resans gång diskuterat och gjort förändringar anpassade till deras förutsättningar.

3. I ert arbete med att analysera tidigare genomförd lektion eller liknande arbete utifrån modellen, vilka reflektioner gjorde ni kring begreppen kunskap, lärande, undervisning och bedömning?
Eftersom arbetet var så nära betygssättningen upplever jag att motivationen var extra stor, men här känner jag en osäkerhet eftersom jag inte har varit delaktig i hela läsåret. Min förhoppning är att detta kvarstår i höst när vi återtar det här arbetet och övriga arbetsområden i musiken.

4. På vilket sätt skulle du vilja arbeta vidare med modellen i kommande design av din undervisning? (Till exempel skulle du vilja göra några tillägg i modellen, fokusera på någon aspekt, titta på relationer mellan de olika delarna osv.)
Under våren har jag stått i stort sett ensam i det här arbetet, eftersom skolledningen hade föreslagit att det var estetlärarna som skulle delta, vilket i sig var en bra tanke, men vi har insett att vi har få gemensamma beröringspunkter och att vi behöver vara ett arbetslag kring en grupp elever som deltar. I diskussioner med skolledning har vi nu bestämt att det arbetslag som vi två estetlärare tillhör, ska delta. Därför haltar vi lite i lärlooparna.
Det jag och min kollega som var med från början har gjort nu är att vi har visat modellen och tankesättet får våra kollegor och diskuterat var vi ska lägga fokus i höst i det fortsatta arbetet. Tanken är att vi från och med terminstarten ska fokusera kring våra två klasser i årskurs åtta, vilka båda har varit med i ovanstående projekt och som båda behöver stort stöd och tydlighet i alla undervisningssituationer. Förhoppning är att vi genom ett tydliggjort gemensamt synsätt når eleverna och deras förståelse för vilka förmågor de behöver visa för att nå de olika nivåerna i betygskriterierna.
En viktig aspekt där vi kommer att starta och lägga stort fokus på är att ha ett gemensamt synsätt över det lilla, som hur vi tar emot eleverna för att starta och avsluta lektionerna.

Här avslutar jag mina tankar för nu, något senare än inskickningsdatum J men i alla fall på pränt.

Om helbj

Musiklärare och IKT-pedagog i Ro4, Tierps kommun
Det här inlägget postades i Ifous och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s